4. Cách Sử Dụng Tính Năng Ví Shark BTC

Tính năng VÍ SHARK BTC giúp ích gì cho nhà đầu tư?

SHARK BTC là tính năng cho phép bạn theo dõi top các ví có chứa lượng Bitcoin nhiều nhất trên thế giới hiện nay. Các ví này bao gồm ví lạnh, ví nóng từ các sàn giao dịch, ví của các quỹ đầu tư hoặc cá nhân đầu tư trên toàn thế giới.

Toàn bộ dữ liệu này được SharkScan thu thập và phân tích theo thời gian thực. Nhờ đó chúng ta không chỉ theo dõi được các biến động về số lượng BTC ra vào của các ví, mà còn nắm được giá trị lịch sử các giao dịch liên quan.

Hướng dẫn sử dụng

Bước 1: Truy cập tính năng

Chọn tính năng VÍ SHARK BTC ở menu:

Khi này màn hình bên trái hiển thị như sau:

(1) Sharks: Danh sách tên Shark

(2) Balance: Tổng số bitcoin Shark nắm giữ

(3) Tổng tài sản: Tổng giá trị tài sản hiện tại trong ví

(4): Giao dịch đầu tiên: Thời gian lần đầu tiên Shark thực hiện giao dịch với BTC

Bước 2: Đọc thông tin

Chọn một Shark bất kì hoặc click vào biểu tượng kính lúp để nhập tên Shark sau đó click vào ô “Tìm kiếm”

Màn hình bên phải hiển thị 3 sheet như sau:

(1) Biểu đồ: Biểu đồ giá và điểm nạp/rút BTC trong ví Shark

(2) Lịch sử giao dịch: Chứa toàn bộ lịch sử giao dịch BTC của Shark

(3) Thông tin : Thông tin tổng quan về Shark 

Biểu đồ

Biểu đồ giá của bitcoin, thể hiện rõ thời điểm Shark mua (chấm màu xanh) và thời điểm Shark bán (chấm màu đỏ). Tại mỗi chấm cũng cho biết số lượng và giá trị của số Bitcoin mà Shark mua/bán vào thời điểm đó.

Có 5 tùy chọn biểu đồ bao gồm: 1 tuần gần nhất (1w), 1 tháng gần nhất (1m), 6 tháng gần nhất (6m), 1 năm gần nhất (1y) và toàn thời gian (All)

Bên cạnh đó, bạn cũng có thể in xem biểu đồ toàn màn hình, tải biểu đồ dưới dạng ảnh (PNG hoặc JPEG) hoặc dạng PDF:

Lịch sử giao dịch

Tương tư như phần lịch sử ở tính năng Ví Shark nhưng nó chỉ bao gồm lịch sử giao dịch BTC

Thông tin chi tiết

Sheet này cung cấp các thông tin chi tiết về Shark trong suốt lịch sử tham gia thị trường Crypto như sau:

 • Tên: Tên + Số Shark
 • Địa chỉ ví của Shark trên Blockchain
 • Giá trị BTC tại thời điểm lần đầu tiên nạp vào ví
 • Giá trị BTC tại thời điểm lần đầu tiên rút ra khỏi ví
 • Giá trị BTC tại thời điểm cuối cùng nạp vào ví
 • Giá trị BTC tại thời điểm cuối cùng rút ra khỏi ví
 • Trung bình giá các giao dịch nạp vào ví
 • Trung bình giá các giao dịch khi rút ra khỏi ví
 • Tổng tất cả các giá trị giao dịch nạp BTC của Shark
 • Tổng tất cả các giá trị giao dịch rút BTC của Shark
 • Tổng giá trị của BTC hiện tại Shark đang nắm giữ

Powered by BetterDocs