7. Cách Sử Dụng Tính Năng DCA Cùng Shark

Tính năng DCA CÙNG SHARK giúp gì cho nhà đầu tư?

Tính năng này giúp bạn trả lời câu hỏi: Nếu đầu tư theo các Shark vào một dự án theo phương pháp DCA (Dollar-Cost Averaging)- chiến lược trung bình giá thì bạn có thể thu được lợi nhuận là bao nhiêu? Với DCA CÙNG SHARK bạn có thể đánh giá được hiệu quả đầu tư Shark đang lời hay đang lỗ nếu bạn đầu tư theo Shark bằng phương pháp DCA.

Hướng dẫn sử dụng

Bước 1: Truy cập tính năng

Lựa chọn tính năng DCA CÙNG SHARK trong phần Phân tích

Màn hình hiển thị giao diện sau:

(1) Số tiền mua: số tiền bạn mong muốn đầu tư theo chu kì nhất định

(2) Thời gian: chu kì đầu tư theo các mốc: hằng tháng, hàng tuần, …

(3) Thời gian bắt đầu: thời điểm bắt đầu bỏ vốn đầu tiên

(4) Chọn Crypto: 2 sự lựa chọn cho Bitcoin hoặc Ethereum

(5) Số vốn: tổng vốn bỏ ra trong cả chu kì đầu tư

(6) Lợi nhuận: Lợi nhuận đạt được nếu đầu tư DCA theo Shark

(7) % thay đổi: là % lợi nhuận trên số vốn đầu tư.

Bước 2: Nhập dữ liệu

Nhập số tiền mà bạn muốn đầu từ định kỳ tại ô “SỐ TIỀN MUA”

Sau đó, điền các thông tin bổ sung khác như: thời gian đầu tư định kỳ, mốc thời gian bắt đầu vào bảng sau.

Di chuyển đến ô “CHỌN CRYPTO“, nhập tên dự án crypto hoặc địa chỉ Smart contract của dự án Crypto bạn muốn tra cứu:

Biểu đồ DCA của dự án crypto đó sẽ được mô phỏng trên màn hình như sau:

Ngay lập tức màn hình bên dưới hiển thị biểu đồ:

(1) Đường line vàng: thể hiện tiền lãi theo từng mốc thời gian

(2) Đường line xanh: thể hiện số vốn bỏ ra theo từng mốc thời gian

Bước 3: Đọc thông tin chi tiết của từng Shark

Dựa vào bảng trên, ta ví dụ với số vốn hàng tháng là 1000$, nếu đầu tư Safemoon theo phương thức DCA thì từ tháng 3/2021 đến 12/2021, tổng số vốn bỏ ra (NET) là 10,000$, lợi nhuận (PROFIT) thu được là 37.528,63 $.

Powered by BetterDocs