11. Chi tiết bản cập nhật SharkScan 0.2.10

Table of Contents

Sửa lỗi

  1. Lỗi click link trong phần “Giá trị lịch sử”
  2. Lỗi sai trên tab Tổng quan biểu đồ giá

Tối ưu

1. Bổ sung bộ lọc nhỏ hơn cho một số crypto có giá trị vốn hóa thấp

2. Đặt Google Ads trong hệ thống, chỉ hiển thị với tài khoản Demo và tài khoản chưa đăng nhập

3. Bổ sung tính năng “Filter tag” trong tính năng Thị trường

4. Bổ sung thông tin của Shark trong tính năng Thị trường

5. Bổ sung biểu đồ hiển thị “Dòng tiền” nạp vào – rút ra khỏi ví theo thời gian trong tính năng Thị trường với từng crypto

6. Bổ sung biểu đồ hiển thị “Tổng số Shark nắm giữ crypto” và “Phần trăm nắm giữ của từng Shark” trong tính năng Điểm chung đầu tư

Powered by BetterDocs