2. Chi tiết bản cập nhật SharkScan 0.2.1

Bổ sung

Phiên bản này có hai sự bổ sung. Thứ nhất là bổ sung line chart (biểu đồ đường) ở tính năng Shark BTC Wallet. Như vậy, bây giờ người dùng có thể dễ dàng nhìn một cách trực quan thời điểm các Shark mua hoặc bán BTC, ở mức giá nào, số lượng bao nhiêu. Dựa vào biểu đồ này, bạn cũng có thể theo dõi biến động giá của BTC như biểu đồ mà các nền tảng khác cung cấp.
Bổ sung thứ hai là ở phần setting, người dùng có thể cài đặt ngưỡng giá trị tối thiểu mà mình muốn xem. Điều này giúp quá trình tìm kiếm thông tin của người dùng sẽ đơn giản và tiết kiệm thời gian hơn.
Bổ sung thứ ba và cũng rất quan trọng đó là chúng tôi đã gắn tag cho các token trên hệ thống. Nhiệm vụ của các tag này là để phân biệt các loại crypto. Ví dụ như USDC là stable coin, AXS là metaverse coin đồng thời cũng là Gamefi, NFT, Uniswap lại là defi và dex,…

Thay đổi

Thay đổi lớn nhất ở phiên bản này đó là hai tính năng Gem Ranking và Crypto Ranking để được gộp lại thành một. Mục đích là để người dùng không bị lẫn lộn và không phải sử dụng quá nhiều bộ lọc.
Bên cạnh đó, để tránh việc người dùng bị nhầm lẫn và đầu tư vào các coin scam, ở phiên bản này chúng tôi đã gắn icon cho các token scam.
Đối với tài khoản demo, tính năng Similar Shark ở phiên bản này sẽ mở mặc định hai dự án là ETH (nằm trên blockchain Ethereum) và BNB (nằm trên nền tảng Binance Smart Chain).

Tối ưu

Ở phiên bản này, chúng tôi đã cập nhập đầy đủ các token trên pie chart kể cả những token sở hữu % rất ít trong danh mục đầu tư của Shark. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng cập nhập lại màn hình của tính năng Gem Ranking để thuận mắt người dùng hơn.

Sửa lỗi

Ở phiên bản này, SharkScan đã khắc phục được lỗi bị block khi gửi quá nhiều tin nhắn telegram. Do đó, người dùng sử dụng tính năng Tele Shark Bot sẽ không bị lỡ các thông báo từ phần mềm.

Tóm tắt lại các cập nhật trong SharkScan 0.2.1: 

  • Bổ sung line chart ở tính năng Shark BTC Wallet
  • Cài đặt ngưỡng giá trị tối thiểu
  • Gắn tag cho các token
  • Gộp hai tính năng Gem Ranking và Crypto Ranking
  • Gắn icon cho các token scam
  • Mở mặc định ETH và BNB ở tính năng Similar Shark cho tài khoản demo
  • Cập nhập đầy đủ các token trên pie chart
  • Cập nhập lại màn hình của tính năng Gem Ranking
  • Khắc phục lỗi bị block khi gửi quá nhiều tin nhắn telegram.

Powered by BetterDocs