9. Cách Sử Dụng Tính Năng Giao Dịch Gần Đây

Tính năng GIAO DỊCH GẦN ĐÂY giúp gì cho nhà đầu tư nào?

Tổng hợp giao dịch của tất cả các Shark theo thời gian thực (có chênh lệch 10-15 phút so với thời gian thực tế). Từ đó cho bạn cái nhìn tổng quan về dòng tiền và biến động thị trường trong khoảng thời gian gần đây nhất.

Hướng dẫn sử dụng

Bước 1: Truy cập tính năng

Click vào tính năng GIAO DỊCH GẦN ĐÂY ở phần Tín hiệu giao dịch:

Khi này màn hình chính sẽ hiện ra như sau:

Bước 2: Nhập dữ liệu

Nếu bạn chỉ muốn xem những giao dịch gần đây nhất theo thời gian thực, bạn có thể xem thông tin như số liệu dưới đây

Nếu bạn muốn tùy chỉnh các giao dịch, nhấn vào biểu tượng “Kính lúp” của mục Tìm kiếm nâng cao để thực hiện lọc các giao dịch theo yêu cầu của bạn:

(1): Chọn nền tảng giao dịch: Ethereum hoặc Binance Smart Chain

(2): Nhập số tiền tối thiểu cho mỗi giao dịch bạn muốn hiển thị

Bước 3: Đọc thông tin

Sau khi nhập dữ liệu ta được các thông tin sau:

Bảng này bao gồm:

(1) Thời gian giao dịch

(2) Tên Shark giao dịch

(3) Địa chỉ giao dịch

(4) Giá trị lịch sử: Các thông tin trong phần này giống với giá trị giao dịch trong trong phần lịch sử giao dịch của tính năng SHARK WALLETSIMILAR SHARK

(5) Giá trị hiện tại: Các thông tin trong phần này giống với giá trị hiện tại trong trong phần lịch sử giao dịch của tính năng SHARK WALLETSIMILAR SHARK

Bước 4: Xem cụ thể từng Shark hoặc từng crypto

Nếu muốn xem giao dịch của một Shark cụ thể nào đó thì bạn click vào biểu tượng kính lúp và nhập tên Shark vào ô dưới đây. Khi này, bảng sẽ chỉ còn những giao dịch của Shark đó trong 24 giờ qua với giá trị giao dịch bạn đã chọn.

Nếu muốn xem tất cả giao dịch của một crypto trong 24 giờ thì chọn biểu tượng kinh lúp bên cạnh cột “Giá trị lịch sử” và nhập tên của crypto vào ô dưới đây. Khi đấy bảng sẽ chỉ còn những giao dịch crypto đấy trong 24 giờ qua với giá trị giao dịch tối thiểu mà bạn đã chọn

 

Powered by BetterDocs