5. Cách Sử Dụng Tính Năng Điểm Chung Đầu Tư

Tính năng ĐIỂM CHUNG ĐẦU TƯ giúp ích gì cho nhà đầu tư?

Bạn có thể sử dụng tính năng ĐIỂM CHUNG ĐẦU TƯ để tìm hiểu chi tiết về số lượng và số tiền các Shark đang đầu tư vào một dự án crypto nhất định. Nói một cách khác, ĐIỂM CHUNG ĐẦU TƯ giúp bạn đi tìm kiếm điểm chung giữa bạn và các Shark.

Bạn sẽ biết được nếu Shark đầu tư một dự án Crypto giống bạn, Shark sẽ đầu tư như thế nào? Đầu tư với số lượng bao nhiêu? Thời điểm nạp – rút như thế nào?

Hướng dẫn sử dụng

Bước 1: Truy cập tính năng

Lựa chọn tính năng ĐIỂM CHUNG ĐẦU TƯ trong phần Khám phá

Khi này, màn hình sẽ hiển thị như sau:

Bước 2: Nhập dữ liệu

Để chọn crypto bạn muốn xem, nhập tên crypto hoặc mã hợp đồng thông minh vào ô như hình:

Bước 3: Đọc thông tin

Ví dụ nếu nhập dự án SHIBA, hệ thống sẽ hiện ra toàn bộ các Shark sở hữu sở hữu SHIBA. Bảng bên trái sẽ hiển thị:

(1): Số lượng SHIBA Shark đang sở hữu

(2): Tổng giá trị SHIBA Shark đang nắm giữ

(3): Tổng tài sản của Shark

(4): Tỉ lệ SHIBA chiếm trong danh mục đầu tư của Shark

Khi chọn vào một Shark bất kì, bảng bên phải sẽ hiển thị 3 sheet giống hệt với tính năng VÍ SHARK

 

Powered by BetterDocs