1. Chi tiết bản cập nhật SharkScan 0.2

Bổ sung

Phiên bản này có sự xuất hiện của một thành phần hoàn toàn mới đó là biểu đồ. Có hai loại biểu đồ đã được thêm vào tính năng Shark Wallet và Similar Shark. Thứ nhất là line chart (biểu đồ đường). Trong danh mục đầu tư của Shark có bao nhiêu crypto thì có bấy nhiêu line chart. Line chart này tổng hợp tất cả thời điểm Shark mua hoặc bán crypto. Tại mỗi điểm mua/bán còn có cả giá tại thời điểm đó và số lượng token. Nói một cách khác, line chart này cũng là một dạng lịch sử giao dịch. Bên cạnh đó, với line chart bạn có thể cập nhập giá crypto ở thời điểm hiện tại như chart của mà nền tảng như coingecko hay coinmarketcap cung cấp. SharkScan cũng cho phép bạn tùy chỉnh khoảng thời gian hiển thị line chart. Có 5 tùy chỉnh này bao gồm: 1 tuần, 1 tháng, 6 tháng, 1 năm và toàn thời gian (từ khi crypto lên sàn). Ngoài ra, bạn cũng có thể xem biểu đồ này ở chế độ toàn màn hình và download chúng dưới dạng file PDF hoặc ảnh (PNG hoặc JPEG).
Thứ hai là pie chart (biểu đồ tròn), được dùng để thể hiện sự phân bổ các crypto trong danh mục của Shark. Với pie chart, bạn dễ dàng nhận biết Shark đang ưu tiên crypto nào và không ưu tiên crypto nào.
Ngoài ra, ở phiên bản này chúng tôi đã gắn link video TikTok cho các Shark từng được đề cập trên kênh tiktok Đầu Tư Cùng Shark, mục đích là giúp bạn dễ dàng xem được các đánh giá của team chúng tôi về Shark ấy.
Ở phần setting, SharkScan đã bổ sung thêm tính năng cài đặt múi giờ (timezone) và lựa chọn ẩn hoặc hiện ROI.

Sửa lỗi

Phiên bản này SharkScan đã khắc phục một số lỗi gây ảnh hưởng đến trải nghiệm người dũng. Có bốn lỗi đã được khắc phục. Đầu tiên là lỗi bot gửi chưa chính xác dữ liệu lên telegram. Thứ hai là lỗi hiển thị trên màn hình của các thiết bị di động. Thứ ba là lỗi không phân chia các trang ở tính năng Gem Ranking. Cuối cùng là lỗi loading vô thời hạn khi mình lọc giá crypto ở tính năng Tele Shark Bot.

Tóm tắt lại các cập nhật trong SharkScan 0.2:

  • Vẽ line chart  điểm mua bán và giá của từng crypto theo từng shark
  • Vẽ pie chart thể hiện danh mục đầu tư của Shark
  • Thêm tính năng cài đặt múi giờ và tùy chọn ẩn hoặc hiện  ROI
  • Gắn link TikTok cho các Shark đã được review trên kênh Đầu Tư Cùng Shark
  • Khắc phục lỗi bot gửi chưa chính xác dữ liệu lên telegram
  • Khắc phục lỗi hiển thị trên màn hình của các thiết bị di động
  • Khắc phục lỗi không phân chia các trang ở tính năng Gem Ranking
  • Khắc phục lỗi loading vô thời hạn khi mình lọc giá crypto ở tính năng Tele Shark Bot.

Powered by BetterDocs