09. Dữ Liệu Trên SharkScan Có Chính Xác Không?

Dữ liệu SharkScan là dữ liệu On-chain, có tính chính xác cao nhất, tương tự như Blockchain. Tất cả các dữ liệu về giao dịch, tài sản đều có thể kiểm chứng, đối chiếu từ nhiều nguồn khác nhau.

Tuy nhiên việc sai số về giá các Crypto vẫn sẽ diễn ra. Sự chênh lệch giá giữa các trình khám phá lớn nhất như Etherscan, Ethplorer, Blockchair… xảy ra do nguồn dữ liệu cung cấp khác nhau và do tính biến động cao vốn có của Crypto.

Để giảm thiểu những sai số này, hệ thống tính giá của SharkScan được tính theo trung bình giá giữa 2 website cung cấp giá lớn nhất hiện nay là Coinmarketcap và Coingecko. Tất cả các sai số về tài sản luôn <5% khi tất cả các Crypto đều có giá tham chiếu.

Powered by BetterDocs