2. Điều Khoản Sử Dụng

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG Shark Capital AFFILIATE PROGRAM DÀNH CHO ĐỐI TÁC (“Điều khoản”) này đưa ra những điều khoản về việc sử dụng dịch vụ và hợp tác giữa SHARK CAPITAL (“Bên A”) và các Đối tác tham gia mạng lưới (“Bên B”).  Bên B mặc nhiên đồng ý với nội dung của Điều khoản này  và các chỉnh sửa sửa bổ sung nếu có. Hai bên cam kết sẽ tuân thủ nghiêm túc và thực hiện trên tinh thần tin tưởng lẫn nhau

ĐIỀU 1. ĐỊNH NGHĨA

 • “Bên B” được hiểu là một cá nhân hay cá thể muốn nhận phí quảng cáo thông qua Bên A bằng cách đăng các quảng cáo trên trang mạng của mình nhằm liên kết Khách đến Trang mạng mua hàng bằng coupon được cấp.
 • “Trang mạng Bên B” được  hiểu là một trang mạng Internet hoặc ứng dụng (app), cộng đồng do Bên B vận hành, quản lý và được Bên B đăng ký sử dụng Các dịch vụ.
 • “Khách mua” được hiểu là các cá nhân sẽ truy cập Trang  mạng Bên B và được chuyển tiếp tới Trang mạng bán hàng và mua hàng coupon do bên A  cấp cho bên B
 • “Trang quản lý”  được hiểu là một trang mạng chuyên dụng do Bên A cung cấp cho Bên B liên quan đến Các dịch vụ mà qua đó,  Bên  B có thể  lựa  chọn  quảng cáo mà Bên B muốn thiết lập Liên kết quảng cáo hay xác nhận các điều khoản và điều kiện về phí quảng cáo, v.v.
 • “Kết quả đăng quảng cáo” được hiểu là bất kì kết quả quảng cáo nào bắt nguồn  từ việc khách mua đến trên Trang mạng Bên B để mua hàng hóa hay đăng kí thành viên, và được đăng ký vào dữ liệu Các dịch vụ. Các kết quả đăng quảng cáo (Affiliate) sẽ được tính phí quảng cáo.

ĐIỀU 2. PHẠM VI VÀ CÁCH THỨC HỢP TÁC

 • Các dịch vụ được hiểu là dịch vụ đăng quảng cáo trên Trang mạng Bên B. Nếu khách mua hàng, một khoản phí quảng cáo nhất định tỉ lệ với kết quả đăng quảng cáo sẽ được thanh toán bởi Bên A.
 • Trường hợp Người nộp đơn vận hành trang mạng thuộc một trong các trường hợp sau thì Bên A có khả năng từ chối đơn đăng ký. Thêm vào đó, nếu sau khi được chấp thuận mà Bên A phát hiện ra Bên B hoặc trang mạng nêu trên cùng thuộc một trong các trường hợp sau thì Bên A có thể hủy bỏ việc đăng ký dựa theo các quy định của Thỏa thuận:
 1. Trang mạng chứa đựng nội dung tục tĩu, khiêu dâm;
 2. Trang mạng chứa đựng nội dung vi phạm Bản quyền tác giả,  Bản  quyền thương mại, nội dung từ các tên miền được biết đến rộng rãi hay các quyền sở hữu tài sản trí tuệ;
 3. Trang mạng chứa đựng nội dung có tính phỉ báng, bôi nhọ, cản trở việc  kinh doanh, vi phạm danh dự, quyền riêng tư, quyền hình ảnh hay các hình thức tương tự;
 4. Trang mạng có liên quan đến các hoạt động đầu tư lừa đảo, bán hàng đa cấp hay các hình thức tương tự hoặc tham gia giới thiệu các hoạt động trên;
 5. Trang mạng có liên quan đến cờ bạc, cá cược (ngoại trừ các trò chơi do Nhà nước vận hành, xổ số hay các trò chơi hợp pháp);
 6. Trang mạng chứa đựng nội dung vi phạm pháp luật hiện hành, các sắc lệnh, các quy định trong ngành, v.v, hay các nội dung trái luật và chống đối xã hội;
 7. Trang mạng chứa đựng nội dung công kích lại trật tự và đạo đức cộng đồng;
 8. Trang mạng chứa đựng nội dung về tôn giáo;
 9. Trang mạng chỉ dành cho người thân, bạn bè, các cá nhân cụ thể sử dụng;
 10. Trang mạng công khai cho công chúng không theo cách thức, ví dụ như, yêu cầu có tên người dùng và mật mã để truy cập;
 11. Trang mạng nghèo nàn về nội dung hay khó hiểu;
 12. Trang mạng chứa đựng số lượng lớn các đường dẫn tới các trang mạng khác;
 13. Trang mạng chứa các nội dung gây hại đến thương hiệu của bên A;
 14. Bên B có những hành vi vi phạm, trực tiếp hoặc gián tiếp gây thiệt hại đến bên A.
 15. Các trường hợp khác mà Bên A xét thấy không phù hợp.

ĐIỀU 3. CHỦ THỂ, XÉT DUYỆT VÀ XÁC LẬP KẾT QUẢ AFFILIATE.

 • Kết quả affiliate sẽ được ấn định bằng quy trình phê duyệt  trong  đó bên A quyết định chấp thuận hay từ chối chủ thể của Kết quả.
 • Việc chấp thuận Kết quả quảng cáo hoàn toàn do chủ quan của bên A và Bên B không có quyền yêu cầu Bên A tiết lộ các tiêu chí chấp thuận hay các lý do từ chối.
 • Bên A sẽ thanh toán phí affiliate cho Bên B dựa trên Kết quả được ấn định theo các quy định 

ĐIỀU 4. BÊN A THANH TOÁN CHO BÊN B

 • Kết quả quảng cáo được tính và chỉ được tính nếu khách hàng mua hàng bên A sử dụng coupon mà bên A cung cấp cho bên B
 • Cho mỗi đơn hàng bên B được nhận 25% giá trị đơn hàng 
 • Doanh thu của mỗi đơn hàng sẽ được tính sau khi trừ đi chiết khấu của Coupon 
 • Doanh thu sẽ được thanh toán ngày 15- 20 hàng tháng
 • Bên B chỉ được thanh toán khi có ít nhất 2 đơn hàng thành công.
 • Bên A sẽ không chịu trách nhiệm cho việc trả lương muộn do yếu tố bất khả kháng thứ 3 như: Thiên tai, Bất ổn chính trị, Internet… Hay bên A phát hiện bên B vi phạm các quy định trong bản thỏa thuận này
 • Bên A chịu trách nhiệm thanh toán đầy đủ hoa hồng bên B theo thời gian quy định
 • Bên B chịu toàn bộ chi phí thanh toán do bên thứ 3 thu như Paypal, ngân hàng…

ĐIỀU 5. GIÁM SÁT

 • Bên A sẽ tự thực hiện công tác giám sát để xác định Bên B có sử dụng Các dịch vụ tuân theo quy định của Thỏa thuận hay không.
 • Trường hợp qua việc giám sát, Bên A xác định rằng Bên B có các hành động vi phạm Thỏa thuận hay các hành động bất hợp pháp, hành vi sai trái vi phạm pháp luật hiện hành, hành vi vi phạm gây ảnh hưởng tiêu cực đến bên A  hoặc các hành động có tính chất tương tự (sau đây gọi chung là “Hành vi vi phạm”), Bên A có thể từ chối thanh toán toàn bộ hay một phần phí quảng cáo.
 • Trường hợp qua việc giám sát, Bên B bị phát hiện thực hiện Hành vi vi phạm, Bên A có thể hủy bỏ đăng kí của Bên B mà không cần  có yêu cầu. Trường hợp  Nhà  quảng cáo hay Bên A chịu tổn thất do Hành vi vi phạm của Bên B, Bên A có quyền yêu cầu Bên B bồi thường thiệt hại. Thêm vào đó, nếu Hành vi vi phạm của Bên B có tính chất hiểm độc và cố ý, Bên A có thể áp dụng các biện pháp như khởi kiện hình sự.

ĐIỀU 6. BẢO TRÌ CÁC DỊCH VỤ

Việc bảo trì Các dịch vụ có thể được thực hiện định kì hoặc không theo  định kì.  Bên B không được khiếu nại về việc tạm ngưng Các dịch vụ hay các tổn thất phát sinh trong thời gian bảo trì.

ĐIỀU 7. THÔNG BÁO, THAY ĐỔI VÀ XÓA BỎ NỘI DUNG TỪ PHÍA BÊN B.

 • Trường hợp Bên B thay đổi nội dung trên Trang mạng Bên B hay không thể truy cập vào Trang mạng Bên B, Bên B sẽ cập nhật ngay các thay đổi này trên Trang quản lý.
 • Trường hợp Bên B không sử dụng được Các dịch vụ hay phát giác các vấn đề khác có liên quan đến Các dịch vụ, Bên B cần thông báo ngay cho Bên A.
 • Trường hợp có thay đổi về thông tin đăng kí sử dụng Các dịch vụ, Bên B cần đăng nhập ngay các thay đổi này vào thông tin đăng kí của mình. Nếu nảy sinh vấn đề bắt nguồn từ việc Bên B không đăng nhập các thay đổi vào thông tin đăng kí, Bên B tự chịu trách nhiệm và mọi phí tổn để xử lý vấn đề, Bên A hoàn toàn không chịu bất kì trách nhiệm nào.
 • Trường hợp Bên A xác  định  rằng  nội  dung của ý  kiến  phản hồi không tương thích với phạm trù mà ý kiến phản hồi đang được đăng tải và có  yêu cầu xóa bỏ, Bên B sẽ phải xóa bỏ ý kiến phản hồi nêu trên trong vòng 01 tuần tính từ ngày nhận được thông báo yêu cầu xóa bỏ.

ĐIỀU 8. QUẢN LÝ TÊN TRUY CẬP VÀ MẬT MÃ

 • Bên B chịu mọi trách nhiệm về việc sử dụng và quản lí Tên truy cập và mật mã do Bên A cung cấp.
 • Bên B sẽ không để bên thứ  ba sử  dụng Tên truy  cập và/ hoặc  mật mã nêu trên  và không được cho mượn, ủy nhiệm hay chuyển nhượng Tên truy cập và/ hoặc mật mã để làm vật đảm bảo hay nhằm làm lợi cho bên thứ ba.
 • Trường hợp Các dịch vụ được khai thác do sử dụng Tên truy cập và/ hoặc mật mã cung cấp cho Bên B, Bên B được xem là đã sử dụng Các dịch vụ bất kể thực tế là Các dịch vụ nêu trên do bên thứ ba sử dụng. Bên B phải chịu trách nhiệm về bất kể nguyên nhân gì để xảy ra việc sử dụng nêu trên.

ĐIỀU 9. TUÂN THỦ PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN QUẢNG CÁO

 • Bản quyền tác giả:
  • Trên Trang mạng Bên B, Bên B không được thực hiện các hành động bất hợp pháp như vi phạm bản quyền tác giả của Bên A hay của bên thứ ba.
  • Trường hợp Bên B đăng ý kiến phản hồi, bản quyền tác giả về ý kiến phản hồi nêu trên sẽ thuộc về Bên B hoặc tác giả.
  • Theo đây, Bên B chấp thuận rằng giấy phép bản quyền tác giả (bao gồm, nhưng không giới hạn về, quyền sao chép, quyền sửa đổi, quyền phát hành và quyền truyền bá cho công chúng) có liên quan đến ý kiến phản hồi đã đăng kí bản quyền sẽ được cấp miễn phí cho Bên A. Thêm vào đó, Bên B sẽ không thực thi quyền tác giả của mình đối với các sản phẩm đã  đăng kí  bản quyền nhằm chống lại Bên A.
 • Bên B không được, thể hiện rõ hay ngụ ý, quảng cáo, mô tả, phát hành các bài viết không đúng sự thật, thái quá hay gây hiểu nhầm liên quan đến nhãn hiệu, quy trình sản xuất, hiệu lực, hiệu quả hay tác dụng 
 • Các luật hiện hành khác:

Bên B sẽ tuân thủ luật pháp và các quy định hiện hành của Việt Nam  liên quan đến  vận hành trang mạng và đăng tải quảng cáo, các đạo luật hay sắc lệnh kiểm soát việc đăng tải quảng cáo, và không thực hiện hành vi gạ gẫm khách mua, hành động ngăn chặn lợi ích của khách mua, hành động gây hiểu lầm các tác  dụng bằng các  diễn giải thái quá.

Bên B chịu trách nhiệm trước  pháp  luật Việt Nam về Sản Phẩm quảng cáo và các thông tin hình ảnh liên quan do Bên B cung cấp cho Bên Bên A, đảm bảo các Sản Phẩm thông tin này là hợp pháp, không trái với đạo đức, thuần phong mỹ tục của Việt Nam ;

Trong suốt thời hạn của Thỏa thuận, Bên B đảm bảo có đầy đủ tư cách cũng như quyền pháp lý để cấp phép sử dụng các Sản Phẩm thông tin liên quan cho Bên B , không vi phạm bất cứ quyền của Bên thứ ba nào; Bên Bên B sẽ chịu mọi trách nhiệm liên quan bao gồm nhưng không giới hạn trách nhiệm giải quyết các  khiếu nại, yêu cầu của bên thứ ba liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ  và  bất  kỳ  khiếu  nại  nào khác; bồi thường thiệt hại cho Bên Bên A và/hoặc bên thứ ba (nếu có) do các hành vi vi phạm của mình gây ra; và đảm bảo cho Bên A vô can với mọi trách nhiệm.

ĐIỀU 10. HÀNH VI BỊ CẤM

 • Bên B không thực hiện các hành động không phù hợp với mục  đích  của bên A hay mục tiêu của Các dịch vụ, như dùng các hình thức gây áp lực, gạ gẫm hay yêu cầu khách mua mua hàng để 
 • Bên B không thực hiện các hành động nhằm tăng số lượng Kết quả một cách không tự nhiên hay cố ý tăng số lượng các chủ thể Kết quả bằng các phương thức bất hợp pháp, hay vì mục đích không xác đáng, nhằm thu phí quảng cáo cho Bên B hay các cá thể có liên quan.
 • Bên B không thực hiện các hành động (như đặt hàng hay đăng kí thành viên) có thể dẫn tới nhận phí quảng cáo với tư cách là đại diện cho bên thứ ba.

Dưới đây là toàn bộ phương thức và hoạt động quảng cáo không được phép sử dụng hệ thống của Shark Capital, bao gồm:

 1.  Hành vi tạo ra lượng truy cập (impression, click) ảo và dữ liệu giả đối với các chương trình của bên A
 2. Hành vi lừa dối hay ép buộc truy cập  hay tự động lấy thông tin người dùng  khi người dùng truy cập trang mà không được sự đồng ý hoặc không ý thức được
 3.  Hành vi giả mạo bên A hay cung cấp các thông tin sai lệch  nhằm tiếp cận người dùng
 4. Hành vi vi phạm các quy định/yêu cầu của bên A khi tham gia chiến dịch
 5. Hành vi gây hại đến các đối tượng tham gia trong hệ thống Shark Capital bao gồm Shark Capital và các đối tác khác của Shark Capital
 6. Sử dụng các liên kết của bên A để lừa dối khách hàng truy cập nhằm mục đích khác ngoài việc thực hiện các giao dịch hợp lệ khác
 7. Quảng cáo thông tin trên các trang có nội dung độc hại, vi phạm đạo đức và vi phạm pháp luật
 8. Phân phối thông tin không đầy đủ, lỗi thời hoặc sai lệch liên quan đến hàng hóa hoặc dịch vụ của bên A, gây ảnh hưởng tiêu cực đến bên A.
 9. Việc sử dụng hoặc đăng ký bất kỳ nhãn hiệu hoặc tên thương mại nào tương tự gây nhầm lẫn với Shark Capital 
 10. Hành vi chạy từ khóa thương hiệu hoặc sử dụng từ khóa cố tình viết sai thương hiệu để gây nhầm lẫn 
 11. Hành vi sử dụng hình ảnh của Shark Capital bao gồm logo, tên thương hiệu, các hình ảnh thuộc hệ thống… dùng cho mục đích thương mại như bán khóa học hay các hoạt động khác khiến người dùng phải trả phí
 12. Hành vi tuyên truyền không có thật/sai sự thật/nói quá để lôi kéo người dùng để trở thành Publisher hoặc gây hiểu nhầm về dịch vụ của Shark Capital

ĐIỀU 11. XỬ LÝ VI PHẠM

11.1. Cơ sở xử phạt:

Trong trường hợp phát hiện bất kỳ hành vi vi phạm của bên B, tùy theo từng loại vi phạm và mức độ nghiêm trọng, bên B vi phạm sẽ được xử lý theo các tiêu chí sau đây:

 • Theo số lần vi phạm: Là số lần mà bên B thực hiện hành vi bị cấm.
 • Theo mức độ nghiêm trọng: Là ảnh hưởng của hành vi vi phạm từ Publisher đến các đối tượng bao gồm bên A và đối tác khác.
 • Theo quy định của bên A tại chiến dịch

Bảng dưới đây là bảng phân chia các mức độ vi phạm theo các tiêu chí trên:

Sau khi xác định được mức độ vi phạm, Shark Capital áp dụng các chính sách xử lý vi phạm đối với Publisher như sau:

Chú ý:

Mức phạt trên là mức phạt tối thiểu. Trong một số trường hợp, tuỳ mức độ nghiêm trọng Shark Capital sẽ áp dụng mức xử phạt năng hơn. Tùy theo từng trường hợp mà phán quyết cuối cùng sẽ thuộc về Shark Capital.

11.2. Quy trình xử lý vi phạm:

Khi Shark Capital phát hiện hoặc nghi ngờ bên B có dấu hiệu vi phạm, Shark Capital sẽ thực hiện các bước sau:

B1: Thông báo đến bên B và yêu cầu giải trình

 • Shark Capital phát hiện, yêu cầu phản hồi tối đa trong vòng 2 ngày kể từ khi nhận được yêu cầu

B2: Tạm đóng link campaign đang tham gia cho đến khi bên B chứng minh được không vi phạm

B3: Nếu bên B phản hồi muộn hoặc không phản hồi, Shark Capital sẽ thực hiện:

 • Khóa link tham gia campaign
 • Không thanh toán các đơn hàng phát sinh trước đó

B4: Đối với trường hợp vi phạm, áp dụng các chính sách xử phạt theo các mức độ và dựa trên cơ sở:

 • Hình thức xử phạt của Shark Capital

ĐIỀU 12. BÊN B XIN RÚT LUI

 • Bên B có thể xin rút khỏi Các dịch vụ vào bất kì thời điểm nào.
 • Ngay khi hoàn thành thủ tục rút lui của Bên B, việc đăng kí tham  gia  Các dịch vụ cũng bị hủy bỏ. 

ĐIỀU 13. XỬ LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN

13.1. Bên B có trách nhiệm cập nhật đầy đủ thông tin lên Affiliate Profile và cam kết các  thông tin cung cấp là chính xác. Nghiêm cấm việc sử dụng thông tin của người khác để đăng ký.

 • Bên A sẽ tuân thủ theo “Chính sách riêng tư” được thiết lập riêng biệt cho việc xử lý thông tin cá nhân (được hiểu là các thông tin có thể giúp xác định danh tính của cá nhân như tên, ngày sinh hay các thông tin mô tả khác) mà Bên A có được từ việc cung cấp Các dịch vụ.
 • Nhằm phòng ngừa các hành vi sai trái về các dịch vụ Liên kết quảng cáo, Bên A sẽ sử dụng và chia sẻ thông tin về các hành vi sai trái của Bên B (như tên Bên B, thông tin trang mạng đăng kí, địa chỉ, tài khoản ngân hàng). Theo đây, Bên B chấp thuận các điều khoản nêu tại điều này.
 • Nếu xảy ra một trong các trường hợp sau, Bên A có thể tiết lộ các thông tin đăng kí và dữ liệu giao dịch của Bên B 
 • Tòa án, công an, cơ quan thuế hay các đại diện hành chính khác phát lện hay tiến hành điều tra.
 • Bên A sẽ sử dụng và tiết lộ thông tin thống kê hay các thông tin tương tự liên quan đến Bên B nhưng không giúp nhận dạng danh tính của Bên B.
 • Bên A có quyền hủy/đóng hoặc xử lý các tài khoản của bên B mà không cần thông báo trước cho bên B trong trường hợp tài khoản của bên B không hoạt động hoặc hoạt động không theo quy định.

ĐIỀU 14. BẢO MẬT THÔNG TIN

Bên B không được tiết lộ cho bên thứ ba các thông tin về công nghệ, công việc kinh doanh, doanh thu của Bên A có được  liên quan đến việc  tham  gia Các  dịch vụ và được công nhận là thông tin mật, ngoại trừ các thông tin đăng trên các tên miền công cộng. Quy định này sẽ tiếp tục có hiệu lực sau khi Đơn đăng ký của Bên B bị hủy bỏ.

ĐIỀU 15. QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN TRÍ TUỆ

Bất kì và mọi bản quyền tác giả, bản quyền thương mại và các quyền sở hữu trí tuệ khác liên quan đến Các dịch vụ đều thuộc sở hữu của cá thể đã cung cấp các quyền đó, Bên B chỉ sử dụng toàn bộ hay một phần hệ thống hay nội dung Liên  kết quảng cáo do Bên A cung cấp trong khuôn khổ cho phép của Bên A và không thực hiện các hành vi nằm ngoài khuôn khổ cho phép nêu trên vi phạm bản quyền tác giả, v.v, như sao chép, in ấn, xuất bản, công chiếu, và phân bố rộng rãi cho công chúng hoặc có bên thứ ba thực hiện các hành vi nêu trên.

ĐIỀU 16. TẠM NGỪNG, THAY ĐỔI, ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG VÀ XÓA BỎ CÁC DỊCH VỤ.

Bên A có thể tạm ngưng, thay đổi, điều chỉnh, bổ sung hay xóa bỏ Các dịch vụ vào bất kì thời điểm nào. Nếu thấy cần thiết, Bên A có thể thông báo trước cho Bên B về các hành động nêu trên.

ĐIỀU 17. TRAO ĐỔI THÔNG TIN

 • Bên A sẽ gửi thông báo hay trao đổi thông tin với Bên B bằng email đã đăng kí trên hệ thống hay đăng tải lên trang mạng của Các dịch vụ. Bên B có trách nhiệm chủ động cập nhật các thông tin liên quan.
 • Trường hợp Bên A thực hiện trao đổi thông tin qua email, các thông tin này được xem như đã được Bên B nhận vào ngày Bên A gửi email.
 • Trường hợp Bên B thay đổi địa chỉ email hay số điện thoại đăng kí với Bên A, Bên B phải thông báo ngay về các thay đổi này trong thông tin đăng kí. Nếu Bên B không thông báo về các thay đổi nêu trên và không nhận được thông báo từ Bên A, Bên A sẽ không chịu trách nhiệm.

ĐIỀU 18. THUẾ VÀ CÁC NGHĨA VỤ PHÁP LÝ

 • Doanh thu thực nhận của bên B bằng 100% doanh thu trong tháng trừ đi các khoản thanh toán tạm (nếu có), thuế thu nhập cá nhân và các khoản giảm trừ khác (nếu có).
 • Các cá nhân/tổ chức sẽ phải chịu khoản thuế VAT, TNCN (đối với cá nhân), TNDN (đối với doanh nghiệp) với Nhà nước. Shark Capital sẽ áp dụng việc khấu trừ một phần doanh thu để nộp hộ thuế TNCN đối với bên B cá nhân (khoản thuế này sẽ được nộp vào ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật).
 • Bên B hoàn toàn chịu trách nhiệm về các khoản Thuế và các nghĩa vụ khác có liên quan theo Quy định của Pháp luật Việt Nam.

ĐIỀU 19. MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

Bên A không có trách nhiệm bồi thường về bất kì thiệt hại nào mà Bên B phải gánh chịu do sử dụng Các dịch vụ ngoại trừ các thiệt hại gây ra do hành vi cố ý hay bất cẩn quá mức cho phép từ phía Bên A.

ĐIỀU 20. TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

 • Trường hợp Bên B gây thiệt hại cho Bên A. Bên B phải bồi thường mọi thiệt hại thực tế phát sinh cho Bên A 
 • Nếu có phát sinh vấn đề giữa Bên B và bên thứ ba, Bên B phải chịu trách nhiệm và mọi phí tổn để giải quyết vấn đề. Trường hợp Bên A chịu tổn thất do các vấn đề trên, Bên B phải bồi thường mọi thiệt hại thực tế phát sinh cho Bên A.

ĐIỀU 21. KHÔNG ỦY NHIỆM CÁC QUYỀN LỢI

Trừ trường hợp có văn bản  đồng thuận trước từ  Bên  A, Bên B không được ủy  nhiệm một phần hay toàn bộ các quyền lợi theo THỎA THUẬN cho bên thứ ba, không chuyển nhượng các quyền trên làm vật đảm bảo hay cho phép bên thứ ba sử dụng các quyền trên.

ĐIỀU 22. TRƯỜNG HỢP BẤT KHẢ KHÁNG

Bên A không chịu trách nhiệm về việc không thực thi  hay trì  hoãn toàn bộ hay một phần  Các dịch vụ vì các nguyên nhân nằm ngoài tầm kiểm soát của Bên A bao gồm,  nhưng  không giới hạn, thiên tai, hỏa hoạn, động đất, biểu tình, lũ lụt, bão, dịch bệnh, bạo động, khủng bố, chiến tranh, các đạo luật chính phủ,  tình  trạng  gián  đoạn,  hư  hỏng  dịch  vụ  liên lạc hay đường truyền Internet.

ĐIỀU 23. THỎA THUẬN KHÁC

 • Bất kỳ thông tin liên quan đến  nội dung trong  quảng cáo về hàng hóa, dịch vụ mà Bên A cung cấp cho Bên B bằng cách sử dụng Các dịch vụ đều tính vào thời điểm hiện tại, và Bên A không đảm  bảo gì về tính hoàn thiện,  chính xác và hữu dụng của các thông tin nêu trên trong tương lai, Bên A không chịu trách nhiệm về bất kì hậu quả nào liên quan đến việc Bên B đăng tải các quảng cáo nêu trên khi sử dụng Các dịch vụ.
 • Theo đây, Bên B tuyên bố và cam kết rằng Bên B không thuộc một trong các trường hợp sau. Nếu Bên B bị phát hiện đã làm giả các tuyên bố và cam kết nêu trên, Bên B chấp thuận bị hủy bỏ đăng ký tham gia Các dịch vụ. Thêm vào đó, Bên B chấp thuận rằng nếu Bên B hay các tổ chức mà Bên B tham gia bị tổn thất, Bên B sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm:

Bên B tuyên bố trong thời gian sử dụng Các  dịch vụ,  Bên B không thuộc  một trong các trường hợp sau và cam kết sẽ  không  trở  thành  đối  tượng  của  một trong các trường hợp sau:

 • Băng nhóm tội phạm có tổ chức;
 • Thành viên của băng nhóm tội phạm có tổ chức;
 • Cá nhân đã từng là thành viên của băng nhóm tội phạm có tổ chức và tính từ thời điểm rút lui đến hiện tại chưa quá 05 năm;
 • Thành viên không chính thức của băng nhóm tội phạm có tổ chức;
 • Bên A liên kết với băng nhóm tội phạm có tổ chức;
 • Tống tiền các Bên A, ví dụ như các tổ chức kiếm tiền phi pháp giả dạng chiến dịch xã hội hay các đơn vị bạo lực trí tuệ xã hội; hoặc
 • Cá thể hay cá nhân tương tự như trên (sau đây gọi chung là “Thành viên băng nhóm tội phạm có tổ chức”).
 • Bên B tuyên bố trong thời gian sử dụng Các dịch vụ, Bên B không thuộc  một trong các trường hợp sau và cam kết sẽ không  trở  thành  đối  tượng  của  một trong các trường hợp sau:
 • Cá thể hoạt động dưới sự điều khiển bởi Thành viên băng nhóm tội phạm có tổ chức;
 • Cá thể có hoạt động liên quan lớn đến Thành viên băng nhóm tội phạm có tổ chức;
 • Cá nhân hay cá thể lợi dụng các Thành viên băng  nhóm  tội  phạm  có  tổ chức, ngoài các mục đích khác, nhằm thu lợi nhuận bất hợp pháp  cho  bản  thân  hay cho bên thứ ba hay nhằm gây tổn thất cho bên thứ ba;
 • Cá nhân hay cá thể cung cấp ngân quỹ hay cơ sở hạ tầng cho Thành viên băng nhóm tội phạm có tổ chức;
 • Bên A mà nhân viên hay cổ đông vận hành Bên A có quan hệ với Thành viên băng nhóm tội phạm có tổ chức.
 • Theo đây, Bên B cam kết sẽ không tạo điều kiện cho bên thứ ba thực hiện các hành vi thuộc một trong các trường hợp sau:
 • Thỉnh cầu dựa trên hành vi bạo lực;
 • Thỉnh cầu bằng hành vi trái pháp luật hay có tính hủy hoại không được pháp luật công nhận;
 • Có liên quan đến các giao dịch, phát ngôn/ hành động có tính đe dọa hay thực hiện các hành vi bạo lực;
 • Gây thiệt hại đến danh tiếng của một Bên  A bằng cách lan  truyền  thông  tin sai lệch, sử dụng phương thức lừa đảo hay dùng vũ lực cản trở hoạt động kinh doanh của Bên A; hay
 • Có các hành vi tương tự như trên.
 • Trường hợp đăng ký của Bên B bị hủy bỏ dựa theo các quy định nêu trên, Bên B không được khiếu nại Bên A về bất kì thiệt hại nào gây ra do việc hủy bỏ đăng ký

ĐIỀU 24. HIỆU LỰC THỎA THUẬN

 • Thỏa thuận này sẽ được áp dụng và có hiệu lực kể từ ngày các Bên ký kết và bên Bên B đăng ký tham gia.
 • Bản Thỏa thuận có thể được thay đổi hay  bổ sung vào bất kì thời điểm nào tùy vào Bên A và Bên B được xem là chấp thuận các thay đổi, bổ sung khi được thông báo và tiếp tục tham gia Các dịch vụ.
 • Trừ trường hợp được quy định rõ, bản Thỏa thuận sửa đổi, bổ sung sẽ được áp dụng và có hiệu lực từ thời điểm bản Thỏa thuận nêu  trên  được  đăng tải  trên trang mạng cung cấp Các dịch vụ và sẽ điều phối các quan hệ giữa Bên B và Bên A.

Điều khoản sử dụng này:

Được thành lập và đưa vào sử dụng vào ngày 19/11/2021

Powered by BetterDocs