10. Chi tiết bản cập nhật SharkScan 0.2.9

Table of Contents

Sửa lỗi

  1. Bổ sung hiển thị trạng thái “Đã bán hết” trong tính năng Điểm chung đầu tư

Tối ưu

  1. Hiển thị thông tin “No data” nếu màn hình không có dữ liệu
  2. Mở thêm tính năng Follow token bằng cách nhấn vào icon ngôi sao cuối tên mỗi Token
  3. Bổ sung thông tin tổng quan trong màn hình dashboard: Tổng số lượng shark theo dõi, tổng giá trị tài sản theo dõi….

Powered by BetterDocs