9. Chi tiết bản cập nhật SharkScan 0.2.8

Table of Contents

Tối ưu

  1. Bổ sung tính năng Thị trườngBXH Giao Dịch
  2. Bảng xếp hạng giao dịch loại bỏ các token có khối lượng giao dịch 24h dưới 500.000$
  3. Cập nhật lại tooltip cho token scam
  4. Tối ưu các màn hình để trên mobile đều dùng được
  5. Thay đổi icon nền tảng thành icon shark scan, bổ sung tooltip cho icon
  6. Tăng thêm phần trading ranking có thêm phần 7D
  7. Bật tính năng kẻ vẽ trên biểu đồ Trading View
  8. Đổi URL token thành crypto
  9. Thêm tab giao dich gần đây trong Token Detail

Powered by BetterDocs