3. Cách Sử Dụng Tính Năng Ví Shark

Tính năng Ví Shark giúp gì cho nhà đầu tư?

SharkScan theo dõi hàng nghìn ví từ các Blockchain khác nhau. Các ví này bao gồm ví lạnh, ví cá nhân, ví của các quỹ đầu tư. Toàn bộ dữ liệu này được thu thập và phân tích theo thời gian thực. Tính năngVÍ SHARK giúp bạn tìm kiếm nhiều thông tin giá trị như:

 • Tổng giá trị tài sản Shark nắm giữ
 • Shark đầu tư ở những dự án nào? Số tiền đầu tư bao nhiêu? Phân bổ như thế nào?
 • Giao dịch gần đây của họ là gì?
 • Họ mua bán như thế nào?

Hướng dẫn sử dụng

Bước 1: Truy cập tính năng

Click vào ô VÍ SHARK ở thanh menu bên trái màn hình

Bảng bên trái hiển thị các thông tin sau:

(1) Nền tảng: Tùy chọn nền tảng Ethereum hoặc Binance Smart Chain

(2) Sharks: Tên Shark

(3) Tổng tài sản: Toàn bộ số tiền Shark nắm giữ trên thị trường Crypto

(4) 24h %: Phần trăm tài sản tăng hoặc giảm trong 24h gần nhất

Bước 2: Chọn nền tảng Blockchain

Hiện tại hệ thống hỗ trợ 3 nền tảng: Binance Smart Chain hoặc Ethereum

Bước 3: Đọc thông tin

Ở bảng bên trái, bạn chọn một Shark bất kì hoặc click vào biểu tượng tìm kiếm (kính lúp) ở cạnh “Shark” và nhập tên Shark mà bạn muốn xem

Khi này, bảng bên phải hiển thị 3 sheet như sau:

(1) Tài sản: Danh mục đầu tư của Shark

(2) Lịch sử giao dịch: Chứa toàn bộ lịch sử giao dịch của Shark

(3) Thông tin chi tiết: Bao gồm thông tin tổng quan về Shark

Tài sản

Phần này hiển thị danh mục đầu tư cụ thể của Shark:

(1) Logo: Biểu tượng của từng crypto

(2) Crypto: danh sách các crypto mà Shark này đang đầu tư, phân loại các crypto và giá hiện tại của crypto đó

(3) Số lượng: Số lượng của mỗi crypto mà shark đang sở hữu

(4) Giá trị: tổng giá trị của crypto (tính theo đơn vị $) và % của crypto đó trong danh mục đầu tư của Shark

Để xem thông tin chi tiết về từng crypto, bạn chọn mũi tên phía bên phải của các logo:

Khi này, màn hình sẽ hiển biểu đồ giá của crypto. Bên cạnh đó, có hai bảng dữ liệu khác mà bạn có thể click vào để xem đó là lịch sử giao dịch và thông tin chi tiết về crypto

Biểu đồ giá cung cấp hình ảnh trực quan về sự tăng trưởng của crypto và các thời điểm mà Shark nạp crypto vào ví hoặc rút ra khỏi ví.

Có 5 tùy chọn thời gian cho biểu đồ giá bao gồm: 1 tuần gần đây, 1 tháng gần đây, 6 tháng gần đây, 1 năm gần đây và từ khi crypto lên sàn.

Khi di chuyển chuột vào điểm chính giữa của chấm xanh (thể hiện cho việc nạp crypto) hoặc chấm đỏ (thể hiện cho việc rút crypto), bạn không chỉ xem được giá của crypto tại thời điểm đó mà còn xem được khối lượng crypto Shark đã nạp hoặc rút cùng với giá trị của số crypto đó (tính theo đơn vị USD). Hình dưới đây là một ví dụ minh họa:

Về phần lịch sử giao dịch, bạn có thể xem toàn bộ các giao dịch nạp hoặc rút crypto đó của Shark. Mỗi giao dịch bao gồm:

 • Thời gian: Thời điểm shark giao dịch crypto
 • Giao dịch: Địa chỉ giao dịch trên Blockchain
 • Giá trị lịch sử bao gồm: số lượng crypto mà shark nạp hoặc rút ở mỗi giao dịch (1), tổng giá trị của số crypto đó (2) và giá của crypto tại thời điểm giao dịch (3)
 • Giá trị hiện tại bao gồm: Tổng giá trị hiện tại của số lượng crypto ở mỗi giao dịch (4), % lợi nhuận của số crypto này (5) và giá hiện tại của crypto đó (6)

Bản dữ liệu thứ ba- thông tin chi tiết bao gồm:

 • (1): Địa chỉ của Crypto đó
 • (2): Giá Crypto tại thời điểm lần đầu tiên nạp vào ví
 • (3): Giá Crypto tại thời điểm lần đầu tiên rút ra khỏi ví
 • (4): Giá Crypto tại thời điểm cuối cùng nạp vào ví
 • (5): Giá Crypto tại thời điểm cuối cùng rút ra khỏi ví
 • (6): Trung bình giá các giao dịch nạp vào ví
 • (7): Trung bình giá các giao dịch khi rút ra khỏi ví
 • (8): Tổng giá trị các giao dịch nạp vào ví
 • (9): Tổng giá trị các giao dịch rút ra khỏi ví
 • (10): Tổng giá trị của crypto hiện tại Shark đang nắm giữ

Lịch sử giao dịch

Màn hình hiển thị tổng hợp tất cả các giao dịch của Shark cho mọi crypto. Các thành phần trong lịch sử giao dịch này cũng giống với lịch sử giao dịch của từng crypto

Thông tin chi tiết

Ở phần này sẽ hiển thị biểu đồ phân bố danh mục đầu tư của Shark:

Đồng thời nó cũng hiển thị bảng thu thập đầy đủ thông tin của Shark từ khi bắt đầu tham gia thị trường cho tới thời điểm hiện tại:

 • (1): Tên + Số Shark
 • (2): Địa chỉ trên Blockchain
 • (3): Số lượng giao dịch từ trước tới nay
 • (4): Thời điểm sử dụng ví lần đầu tiên
 • (5): Tổng giá trị tài sản hiện tại trong ví
 • (6): Tổng giá trị tất cả các giao dịch nạp vào trong ví
 • (7): Tổng giá trị tất cả các giao dịch rút ra khỏi ví

Powered by BetterDocs