2. Làm Sao Để Xem Lệnh Mua Bán Của Shark?

SharkScan cung cấp lịch sử giao dịch chung và lịch sử giao dịch từng đồng coin trong danh mục đầu tư của Shark. Bạn truy cập tính năng VÍ SHARK hoặc ĐIỂM CHUNG ĐẦU TƯ, chọn Shark cần theo dõi, mở dự án bạn quan tâm và chọn LỊCH SỬ GIAO DỊCH.

Ở mỗi lịch sử giao dịch đều có ghi rõ thời điểm giao dich, giao dịch mua hay bán, số lượng coin giao dịch, giá tại thời điểm giao dịch, tổng trị giá coin giao dịch.

Ví dụ: Đối với dự án Ethereum giao dịch gần nhất của Shark là giao dịch Mua vào ngày 12/01/2022 ở mức giá $3,224.24. So với thời điểm hiện tại, mức giá Shark mua gần nhất đang cao hơn 2.42%.

Powered by BetterDocs