3. Làm Sao Để Biết Thời Điểm Đầu Tư Thích Hợp?

Bạn có thể kết hợp so sánh giá mua trung bình của các shark với giá coin hiện tại. Nếu giá mua trung bình ngang hoặc lớn hơn giá coin hiện tại, thì bạn sẽ có vị thế đầu tư đẹp như hoặc hơn Shark.

Ví dụ: Shark sở hữu 27 triệu đô SAND. Dữ liệu cho thấy giá mua trung bình của Shark là $2.32. Với mức giá hiện nay của SAND là $2.74 có thể thấy mức giá đang rất gần nhau, do đó nếu vào thời điểm hiện tại bạn muốn tham gia dự án SAND sẽ sở hữu vị thế đẹp tương tự như Shark. Bởi vậy, hiện tại đã là thời điểm thích hợp để đầu tư dự án này.

Ngoài ra, nếu đa số thời điểm mua vào gần nhất của các Shark đã quá xa và giá lần mua vào gần nhất của các Shark quá chênh lệch so với giá hiện tại, thì nếu bây giờ bạn mua vào sẽ không có được vị thế đẹp như Shark.

 

Powered by BetterDocs