4. Làm Sao Để Nhận Tín Hiệu Giao Dịch?

Nếu bạn muốn nhận tín hiệu giao dịch của một Shark yêu thích bất kỳ, bạn truy cập VÍ SHARK. Lúc này bạn sẽ thấy hình ‘ngôi sao” bên cạnh tên Shark, nhấn chọn ngôi sao nếu bạn muốn theo dõi Shark đó.

Hoặc nếu bạn muốn theo dõi động thái của các Shark về một dự án crypto bất kỳ nào, bạn có thể truy cập tính năng “THỊ TRƯỜNG” sao đó nhấn chọn hình “ngôi sao” sau tên dự án như hình sau để theo dõi các giao dịch mới nhất về dự án đó.

Powered by BetterDocs