6. Cách Sử Dụng Tính Năng Bảng Xếp Hạng Dự Án

Tính năng BXH DỰ ÁN giúp gì cho nhà đầu tư?

BXH Dự Án cung cấp bảng xếp hạng những dự án crypto được các Shark đầu tư nhiều nhất. Qua đó bạn có thể dễ dàng lựa chọn các dự án tiềm năng để đầu tư mà không cần bất kỳ kiến thức chuyên môn nào.

Hướng dẫn sử dụng

Bước 1: Chọn tính năng

Chọn tính năng BXH Dự Án trong phần Phân tích:

Màn hình sẽ hiển thị như sau:

Bước 2: Nhập dữ liệu

Trước hết bạn cần chọn nền tảng blockchain: Ethereum Blockchain và Binance Smart Chain. Sau đó bảng xếp hạng các crypto (ở một trong hai nền tảng này) được các Shark đầu tư nhiều nhất sẽ hiện lên:

Bước 3: Đọc thông tin

(1) Tỉ lệ Shark trong hệ thống đang đầu tư vào crypto

(2) Tổng giá trị tài sản của Shark đầu tư vào crypto đó

Powered by BetterDocs