7. Chi tiết bản cập nhật Sharkscan 0.2.6

Table of Contents

Sửa lỗi

  1. Cập nhật lại bộ lọc token màn hình Similar Shark search
  2. Lỗi bộ lọc search tag
  3. Lỗi hiển thị giá token không đồng bộ
  4. Cập nhật lại màn hình DCA cho phép chọn token thay vì chọn token ở shark
  5. Lỗi tự động điền ETH trên Similar Shark
  6. Lỗi trải nghiệm

Tối ưu

  1. Tạo bot bắn tin tự động lên các nền tảng: twitter và group chat
  2. Đổi màu đồng nhất trên các bảng
  3. Quét lại toàn bộ shark và lọc shark dưới 300k$ tổng tài sản khỏi hệ thống, loại bỏ những ví sàn

Powered by BetterDocs