2. Tài Khoản Standard Và Tài Khoản Pro

Tài khoản standard

Cung cấp thông tin của hơn 3000 Shark trong hệ thống SharkScan. Khi đăng kí tài khoản standard, bạn sẽ xem được ĐẦY ĐỦ 3 tính năng bao gồm: Shark DCA, Bảng Xếp Hạng Dự Án

Shark DCA

Bảng Xếp Hạng Dự Án

Đối với tính năng Shark Wallet, bạn sẽ xem được toàn bộ danh mục đầu tư và lịch sử giao dịch của các Shark.

Ví Shark-Danh mục đầu tư
Ví Shark- Lịch sử giao dịch

Ngoài ra, bạn cũng xem được các thông tin chi tiết về Shark như địa chỉ ví, tổng số giao dịch, giao dịch đầu tiên, tổng tài sản, tổng giá trị nạp, tổng giá trị rút


Đối với từng crypto mà Shark đầu tư, bạn sẽ xem được lịch sử giao dịch và biểu đồ giá, từ đó biết được Shark đã nạp/rút bao nhiêu token, ở giá bao nhiêu. Biểu đồ giá thể hiện điều này một cách rất trực quan.

Lịch sử giao dịch của một crypto
Biểu đồ giá của một crypto

Tuy nhiên, bạn sẽ bị hạn chế một số thông tin như trung bình giá Shark nạp/rút crypto đó, tổng giá trị các giao dịch Shark nạp/rút crypto đó, lợi nhuận ước tính, vốn gốc shark đạt được từ crypto đó.

Thông tin chi tiết của một crypto

Đối với tính năng Điểm Chung Đầu Tư, bạn chỉ xem được danh sách và thông tin của các Shark đang đầu tư ETH hoặc BNB. Các dự án khác sẽ bị hạn chế. Thông tin của các Shark cũng có một số hạn chế tương tự như tính năng Ví Shark.


Điểm Chung Đầu Tư hạn chế

Ở tính năng Giao Dịch Gần Đây, điểm hạn chế là bạn không xem được tên của token ở mỗi giao dịch và không xem được tên Shark.

Giao Dịch Gần Đây

Ngoài ra, tài khoản standard không cung cấp dịch vụ Telegram Shark Bot để bạn có thể nhận tín hiệu 24/7 bất kể khi nào các crypto hoặc các Shark bạn yêu thích có giao dịch hoặc có thay đổi nào đó.

Tài khoản Pro

Tài khoản Pro cung cấp đầy đủ và chi tiết thông tin của hơn 3000 Shark trong hệ thống. Tất cả các tính năng đều thông bị hạn chế. Bạn có thể xem bất cứ thông tin gì về Shark và các dự án có trong hệ thống. Bạn cũng có thể nhận được thông báo 24/7 về các crypto hoặc Shark mà bạn yêu thích bằng cách sử dụng công cụ Telegram Shark Bot. Bên cạnh đó, bạn sẽ nhận được các hỗ trợ nâng cao từ đội ngũ SharkScan.

Powered by BetterDocs