PAWS Chicago- một tổ chức cứu hộ động vật tại Mỹ  thông báo rằng họ sẽ chấp nhận Dogecoin, Bitcoin, Ether,  và một số token  khác để hỗ trợ hoạt động xây dựng nơi trú ẩn mới dành cho chó mèo vô gia cư.

Ngoài ra, các khoản quyên góp tiền điện tử cũng có thể được sử dụng để tiếp tục mục tiêu giảm số lượng động vật bị sát hại ở Hoa Kỳ. Được biết, 300.000 ca phẫu thuật đã được tổ chức này thực hiện trong 25 năm hoạt động, giúp giảm 91% số lượng động vật vô gia cư bị giết ở khu vực Chicago.

Giám đốc điều hành của PAWS Chicago cho biết: “Chúng tôi mong muốn kết nối với cộng đồng tiền điện tử đang phát triển, những người có thể giúp duy trì tương lai của phúc lợi động vật ở Chicago và cứu sống động vật”.

Tổ chức này hiện đang thúc đẩy hoạt động quyên góp tiền điện tử bằng các bảng quảng cáo kỹ thuật số có hình chú chó bắn tia laze ra khỏi mắt.

One thought on “Doge Coin giúp đỡ những chú chó thật

  1. jeff says:

    Do you want to become a Canadian citizen and have a business?

    Canadian business immigration programs offer opportunities for entrepreneurs and investors to establish and expand their businesses in Canada. These programs typically include options like the Start-Up Visa Program, Provincial Nominee Programs, and the Work Permit Programs. They provide a pathway for eligible individuals to obtain permanent residency in Canada by making significant investments or starting and managing businesses, contributing to the country’s economic growth and development.

    “Unlock the secrets to business success! Read our article now and take your business to new heights. Click here to get started.”

    https://arnikavisa.com/canada-investor-visa-learn-about-investment-immigration

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *