Do lỗi hệ thống trên sàn giao dịch OpenSea, tổng cộng 42 NFT đã vô tình bị phá hủy, ước tính khoảng 100.000 USD

Theo báo cáo ngày 09/09, một sự cố trên OpenSea đã xóa các NFT do người dùng sở hữu trị giá 28,44 ETH, gần 100.000 USD

Thông tin được tiết lộ bởi Nick Johnson, nhà phát triển Ethereum Name Service (ENS), trong lần tương tác đầu tiên với OpenSea:

“Tôi mở OpenSea, nhấn “Chuyển” và nhập “nick.eth”. Một lát sau, giao dịch hoàn tất. rilxxlir.eth chuyển đến địa chỉ ví 0x0000… Cái gì?”. Toàn bộ NFT của Johnson đã chuyển đến địa chỉ ví nào đó và bị đốt vĩnh viễn.

Đáp lại, OpenSea cho biết:

“Đây là một lỗi chúng tôi đã đề cập trước đó. Hiện tại, OpenSea đã liên hệ với một số lượng nhỏ người dùng bị ảnh hưởng, và nhanh chóng khắc phục ngay sự cố này.”

Nhưng Johnson tiết lộ anh không phải là nạn nhân suy nhất, hơn 30 giao dịch từ 21 tài khoản đã bị ảnh hưởng. 42 NFT đã mất vĩnh viễn, tương đương 100,000 USD không bao giờ có thể lấy lại được

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *