Nền tảng Blockchain Algorand đã tạo ra một quỹ tài chính phi tập trung (DeFi) trị giá hơn 300 triệu đô la ngày hôm nay  để khuyến khích sự phát triển của DeFi trên Algorand.

Algorand là một giao thức proof of stake hay còn gọi là thuật toán đồng thuận với tốc độ giao dịch cao được tạo ra bởi nhà khoa học máy tính Silvio Micali. Nó có một hệ thống hai lớp để vận hành cả các giao dịch thông thường và các giao dịch DeFi phức tạp. Ngoài ra, khi các khối mới được tạo ra, phần thưởng sẽ được trao cho những người nắm giữ đồng tiền gốc của nó, ALGO.

Quỹ  tập trung vào việc phát triển hệ sinh thái DeFi trên nền tảng Algorand. Nó sẽ ở dạng token ALGO và được phân phát cho các dự án tiềm năng. Quỹ có giá trị 150 triệu ALGO tương đương 324 triệu đô tại thời điểm viết bài.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *