Mới đây, Binance đã thông báo về việc ngừng các cặp giao dịch đồng Won cũng như các tùy chọn thanh toán Won trên dịch vụ của mình. Ngoài ra, tính năng  hỗ trợ tiếng Hàn trên trang web và ứng dụng buôn bán cho các giao dịch ngang hàng ở Hàn Quốc cũng bị ngừng cung cấp. Binance khuyên các nhà giao dịch ngang hàng xóa hết quảng cáo thương mại được thực hiện bằng Won khỏi nền tảng. Quyết định này của Binance nhằm tuân thủ các quy định của địa phương

Theo đó, Hàn Quốc đã bắt đầu áp đặt các nhà khai thác  sàn giao dịch tiền điện tử trong bối cảnh cơ chế quản lý được thắt chặt bao gồm yêu cầu chế độ cấp phép bắt buộc và phải sử dụng  tên thật để giao dịch. Các sàn giao dịch tiền điện tử có thời hạn  đến ngày 24 tháng 9 để đăng ký với các cơ quan quản lý Hàn Quốc hoặc đóng cửa hoạt động tại quốc gia này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *