Bạn sẽ làm gì nếu mình chia sẻ rằng, bạn có cơ hội để cưỡi lên tên lửa và bay tới mặt trăng 1 lần nữa. Chào mừng bạn đã quay trở lại  với series Sharks gem nơi mà chúng mình sẽ chia sẻ những dự án đầu tư tiềm năng qua góc nhìn của nhà đầu tư tài năng.  Và dự án lần này chính là Uniswap.
[Giới thiệu Shark]

Trước khi mình giải thích tại sao bạn nên xem xét đầu tư ngay Uniswap và ở mức giá nào, mình sẽ giới thiệu qua những đầu tư tài bà mà sẽ đưa cho chúng ta lời khuyên hôm nay.
Đó là 10 Shark mà hệ thống SharkScan đang theo dõi (Show Shark Scan) Các Sharks là những người có kinh nghiệm trung bình là (chỉ) 4 năm (nhấn mạnh)

 với tổng tài sản Shark đang quản lý lên đến (chỉ) 11.021.792 USD (nhấn mạnh) tức là 240 tỷ VNĐ. 

Họ là những người kiếm được rất nhiều tiền từ thị trường này …. Vậy điểm chung của 10 Shark này là gì. (chỉ) Đó chính là UniSwap.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *