Theo tờ South China Morning Post, các ngân hàng hàng đầu của Trung Quốc như Ngân hàng Truyền thông Bocom và Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc CCB đang làm việc với các nhà quản lý quỹ và các công ty bảo hiểm để cho phép thanh toán bằng đồng nhân dân tệ điện tử cho các lĩnh vực ngoài lĩnh vực bán lẻ.

Báo cáo nói rằng CCB đã hợp tác với một nền tảng quỹ đầu tư, Shanghai Tiantian Fund Distribution, để cho phép người dân đầu tư quỹ trực tuyến bằng đồng nhân dân tệ kỹ thuật số.

Theo báo cáo, CCB đã mở tổng cộng 8,42 triệu ví tiền điện tử dành riêng cho 7,23 triệu người dùng cá nhân và 1,19 triệu công ty. Bocom cũng cho biết ngân hàng hiện đang khám phá nhiều trường hợp sử dụng đồng nhân dân tệ điện tử trong quản lý quỹ và không gian bảo hiểm.

Dù đang rất nỗ lực  nhằm đưa đồng nhân dân tệ kỹ thuật số trở thành xu hướng chủ đạo, chính phủ Trung Quốc vẫn muốn loại trừ việc sử dụng Bitcoin (BTC) và các loại tiền kỹ thuật số khác trong phạm vi quyền hạn của mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *