Hai dự luật nhằm mục đích thúc đẩy hơn nữa việc chấp nhận tiền điện tử, và blockchain hiện đã có hiệu lức từ mùng 1 tháng 9, ở bang Texas, Hoa Kỳ

Lee Bratcher, chủ tịch Hội đồng Blockchain Texas, nói rằng đạo luật mới xác định rõ hơn lợi ích bảo mật cho Bitcoin, và các loại tiền điện tử khác để “cho phép các nhà đầu tư tham gia vào các khoản đầu tư lớn.” Ông nói thêm rằng Ủy viên Ngân hàng Texas, và Bộ Ngân hàng Texas đã thông báo vào tháng 6 rằng các ngân hàng có điều lệ tiểu bang có thể lưu ký tiền điện tử trong một số trường hợp nhất định.

“Điều này là tích cực đối với tiền điện tử nói chung vì Texas đã trở thành tiểu bang thứ 4 của Hoa Kỳ, sau Wyoming, Rhode Island và Nebraska, để làm rõ tình trạng luật thương mại của những tài sản này”, Caitlin Long, người đề xuất tiền điện tử có trụ sở tại Wyoming có nói. Dường như khuyến khích các công ty khai thác tiền điện tử hoạt động ở Texas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *