Samsung SDS đã tung ra một dịch vụ blockchain dựa trên đám mây mới có tên là Paperless để giải quyết các vấn đề giả mạo và làm sai lệch tài liệu.

Samsung SDS, chi nhánh công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) của Samsung, đã tung ra một dịch vụ mới có tên Paperless để cung cấp độ tin cậy và tính minh bạch của các tài liệu trong môi trường đám mây.

Được ra mắt như một giải pháp blockchain-as-a-service (BaaS) dựa trên đám mây cho các doanh nghiệp, Paperless quản lý các tài liệu nhạy cảm như hợp đồng, biểu mẫu đồng ý và chứng chỉ trên blockchain để ngăn chặn việc giả mạo và làm sai lệch. Theo thông báo chính thức, dịch vụ mới có thể được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như bỏ phiếu hoặc các nhiệm vụ yêu cầu nhiều tài liệu chứng minh khác nhau.

Không cần giấy tờ cũng cho phép quản lý các tài liệu cần được xử lý sau một khoảng thời gian nhất định bằng cách mã hóa và lưu trữ dữ liệu nhạy cảm hoặc có khối lượng lớn tại một máy chủ riêng biệt, chỉ giữ giá trị băm của mỗi dữ liệu trên blockchain.

Vì tất cả lịch sử dữ liệu như việc tạo, sửa đổi và xử lý tài liệu được ghi lại trên blockchain trong thời gian thực, nên thiết kế kết hợp công nghệ trên chuỗi và ngoài chuỗi này giải quyết “tốc độ giao dịch của blockchain bị chậm lại do khối lượng lớn dữ liệu”.

Samsung SDS cho biết thêm rằng công ty đã áp dụng dịch vụ Paperless cho các hợp đồng tiền lương cho nhân viên, bỏ phiếu toàn công ty và quản lý chứng chỉ để hợp lý hóa các quy trình phức tạp.

Công ty con ICT của gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc là một nhà khai phá nổi tiếng về công nghệ blockchain. Năm ngoái, Samsung SDS đã thông báo rằng họ sẽ tiến hành một loạt các dự án thử nghiệm để thử nghiệm quản lý phân phối thuốc dựa trên công nghệ blockchain để đảm bảo tính minh bạch trong việc theo dõi các loại thuốc dược phẩm.

Bản thân Samsung cũng là một bên tham gia vào cuộc đua Blockchain. Công ty trước đây đã nộp bằng sáng chế cho ổ đĩa thể rắn lập trình (SSD) và bộ chuyển mạch, mặc dù bằng sáng chế này vẫn chưa mang lại thành quả hữu hình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *