Bắt đầu từ  23 tháng 8, người dân Anh Quốc có thể mua, giữ và bán tiền điện tử thông qua PayPal. Sự kiện này đánh dấu bước đi đầu tiên trong kế hoạch mở rộng các dịch vụ tiền điện tử của PayPal ra ngoài Hoa Kỳ  sau gần 1 năm ra mắt.

Bằng cách cung cấp các dịch vụ tiền điện tử của mình cho người dân Vương quốc Anh, PayPal có thể  sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tăng khả năng tiếp xúc với các tài sản kỹ thuật số ở quốc gia này. Theo một báo cáo, trong số tất cả các quốc gia Châu Âu, mức thâm nhập PayPal cao nhất ở Anh Quốc với hơn 2 triệu người dùng hoạt động hàng tháng.

Paypal cũng cam kết hợp tác chặt chẽ với các cơ quan quản lý ở Vương quốc Anh và trên toàn thế giới khi triển khai các dịch vụ tiền điện tử của mình trong bối cảnh Cơ quan Quản lý Tài chính Vương quốc Anh đang ngày càng nghiêm khắc đối với các sàn giao dịch tiền điện tử không đáp ứng các yêu cầu đăng ký của họ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *