Nhiều nước theo dõi trạng thái bitcoin của El Salvador?

Sau khi El Salvador sử dụng Bitcoin dưới dạng đấu thầu hợp pháp vào thứ Ba, người sáng lập Cardano, Charles Hoskinson  dự đoán rằng cuối cùng sẽ có nhiều nước hơn nữa sẽ theo bước quốc gia Mỹ Latinh này.

Việc chấp nhận Bitcoin của El Salvador càng củng cố niềm tin rằng mọi người nên kiểm soát tiền của họ, Hoskinson cho biết

Người sáng lập Cardano bày tỏ sự tin tưởng rằng tiền điện tử như Bitcoin là tương lai của tiền tệ vì thế hệ trẻ chắc chắn sẽ kích hoạt việc áp dụng tiền điện tử hàng loạt.

Ông cũng cho biết rằng “Trong những năm tới, nhiều quốc gia hơn sử dụng tiền điện tử như một phần của chính sách tiền tệ của họ, hoặc là dự trữ trong các ngân hàng trung ương của họ hoặc sử dụng đường ray tiền điện tử cho các khoản thanh toán của ngân hàng trung ương, hoặc có khả năng chỉ đơn giản là lấy tiền điện tử – như El Salvador đã làm – và biến nó thành tiền tệ quốc gia”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *