Người điều hành Bitcoin darknet Helix đã nhận tội tại tòa án Hoa Kỳ trước các cáo buộc âm mưu rửa tiền chống lại anh ta. Thông qua Helix, anh ấy đã chuyển hơn 350.000 Bitcoin trị giá khoảng 300 triệu đô la vào thời điểm giao dịch.

Theo thông báo chính thức của Bộ Tư pháp vào 18/8, Larry Dean Harmon thừa nhận rằng anh ta đã vận hành Helix từ năm 2014 đến năm 2017, cho phép bọn tội phạm che giấu lịch sử giao dịch của Bitcoin thu được bằng các phương tiện bất hợp pháp.

Anh ta thừa nhận quan hệ đối tác của Helix với một số thị trường darknet, bao gồm AlphaBay, Evolution và Cloud 9, cho các dịch vụ rửa tiền Bitcoin. Ngoài ra, anh ta còn âm mưu với các nhà cung cấp và quản trị viên thị trường đen để rửa Bitcoin thu được thông qua buôn bán ma túy bất hợp pháp và các hoạt động bất hợp pháp khác.

Harmon hiện bị tịch thu hơn 4.400 Bitcoin, trị giá hơn 200 triệu đô la và các tài sản bị tịch thu khác, có liên quan đến việc điều hành hoạt động kinh doanh rửa Bitcoin của anh ta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *