Anh ơi tiền điện tử có thị trường quyền chọn như ở chứng khoán ko nhỉ?

Đương nhiên rồi, thị trường quyền chọn được đánh giá là một nhân tố lâu dài trong thị trường tài chính, và trong đó bao gồm cả tiền điện tử.

Hợp đồng quyền chọn là một thỏa thuận trong đó nhà đầu tư tham gia hợp đồng có quyền mua hoặc bán tài sản ở một mức giá được xác định trước, có thể xảy ra trước hoặc tại một thời điểm nhất định trong tương lai. Tuy nhiên, khác với hợp đồng tương lai, nhà đầu tư mua hợp đồng quyền chọn không có nghĩa vụ phải thực hiện vị thế của họ, tức là họ có thể lựa chọn không mua hoặc bán tài sản cơ sở của họ trong tương lai.

Mặc dù thị trường quyền chọn mới chỉ xuất hiện và vẫn còn khá non trẻ, nhưng tổng giá trị hợp đồng mở, tức là hợp đồng quyền chọn chưa thanh toán, đã đạt 18 tỷ đô, tăng trưởng 18 lần. Giá trị hợp đồng mở tăng nhanh như vậy báo hiệu một dòng vốn cực lớn vào thị trường quyền chọn.

Có hai loại quyền chọn cơ bản, được gọi là quyền chọn bán và quyền chọn mua. Quyền chọn mua (call option) cho phép người chủ sở hữu hợp đồng quyền được mua các tài sản bảo đảm, các nhà đầu tư thường mua quyền chọn mua khi họ dự đoán giá của tài sản cơ sở sẽ tăng. Trong khi quyền chọn bán (put option) cho họ quyền được bán, họ chọn bán khi dự đoán giá của tài sản cơ sở sẽ giảm. Họ cũng có thể sử dụng các quyền chọn mua và bán hoặc thậm chí kết hợp cả hai một cách có lợi nhất dựa vào dự đoán về sự biến động của thị trường.

Tùy vào các nhân tố như thị trường và mức biến động mà hợp đồng quyền chọn sẽ có giá khác nhau,hay gọi là phí quyền chọn (premium). Những nhà đầu tư bán hợp đồng quyền chọn thường sử dụng phí quyền chọn làm nguồn thu nhập, phối hợp với một chiến lược đầu tư bao quát hơn để phòng vệ giá **cho một phần hoặc cả danh mục đầu tư.

Nói về chức năng phòng ngừa rủi ro, ta có thể xem xét ví dụ sau đây:

Anh A đã mua 1 BTC ở mức 50k đô la, với hy vọng giá thị trường sẽ tăng. Tuy nhiên, để phòng ngừa rủi ro giá BTC giảm, anh ấy đã quyết định mua quyền chọn bán với giá thực hiện là 48k đô la và trả 2k đô la phí thực hiện quyền chọn. Nếu thị trường đi xuống và BTC giảm xuống còn 35k đô la, A có thể thực hiện hợp đồng của mình để giảm thua lỗ và bán mỗi BTC với giá 48k đô la thay vì 35k đô la. Nhưng nếu thị trường tăng giá, anh ấy không cần phải thực hiện hợp đồng và sẽ chỉ mất phí thực hiện quyền chọn (2k đô)

Hợp đồng quyền chọn cũng có thể được sử dụng với chức năng thứ hai là buôn bán đầu cơ. Chẳng hạn, nếu một nhà đầu tư tin rằng giá của một tài sản sắp tăng, họ có thể mua quyền chọn mua. Nếu giá của tài sản tăng cao hơn giá thực hiện hợp đồng, khi đó nhà đầu tư có thể thực hiện quyền chọn và mua tài sản với giá rẻ.

Xét về ưu điểm, mình xin đề xuất đến 5 ưu điểm sau:

  • Thích hợp phòng ngừa rủi ro
  • Linh hoạt hơn trong buôn bán đầu cơ.
  • Tiềm năng thu lợi nhuận từ tất cả các xu hướng thị trường, có thể tăng, giảm hoặc không đổi.
  • Có thể được sử dụng để giảm chi phí khi tham gia vào vị thế.
  • Cho phép nhiều giao dịch được thực hiện đồng thời.

Nhưng vẫn tồn tại những nhược điểm như:

  • Cơ chế làm việc và tính toán phí hợp đồng phức tạp
  • Có nhiều rủi ro, đặc biệt đối với người bán
  • Chiến lược giao dịch phức tạp
  • Thường bị ảnh hưởng bởi mức độ thanh khoản thấp, khiến chúng trở nên kém hấp dẫn hơn
  • Giá trị của phí hợp đồng quyền chọn rất biến động và có xu hướng giảm khi đến gần ngày đáo hạn hợp đồng

Như vậy, mình đã cung cấp một cái nhìn tổng quan để các nhà đầu tư sáng suốt đưa ra quyết

định có nên mua hợp đồng quyền chọn hay không. Xin chào và hẹn gặp lại.