Arbitrum, một giải pháp mở rộng Layer-2 của Ethereum thông báo sẽ khởi chạy mainnet vào tháng 8 này, mở dịch vụ của mình cho tất cả người dùng thường xuyên muốn phát hành các dự án sử dụng giải pháp mở rộng quy mô.

Cho đến nay, Arbitrum đang hoạt động trong sandbox – một môi trường xây dựng hơn 250 dự án thông qua sử dụng công nghệ Optimistic rollup. Nó sẽ cho phép người dùng giao dịch gần như ngay lập tức với mức phí không đáng kể, nhằm mục đích phổ biến rộng rãi việc áp dụng. Nó cũng sẽ khởi chạy Arbitrum One – nơi cập nhật thông tin mới nhất về các dự án sử dụng mạng.

Offchain Labs, công ty đứng sau dự án Arbitrum nói rằng việc xác định thời điểm ra mắt rollup là rất khó khăn, phải phối hợp việc khởi chạy và triển khai với một số dự án, bao gồm cả các công ty stablecoin trong quá trình này.

“Khi quyết định thời điểm ra mắt, chúng tôi đã phải cân nhắc nhiều yếu tố. Chúng tôi đã làm việc chăm chỉ trong vài tháng qua để điều phối việc triển khai với hàng trăm dự án và kết nối nhiều stablecoin cũng như token phổ biến nhất trên Arbitrum”.

Tuy nhiên, mạng sẽ không hoạt động với công suất tối đa. Offchain Labs tuyên bố rằng, mặc dù mạng sẽ có sẵn cho tất cả người dùng, nhưng họ sẽ đặt “giới hạn ban đầu về khối lượng hoạt động”, cam kết nâng cao các giới hạn này theo thời gian khi giải pháp của họ hoàn thiện.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *