Trong một tập The Pomp Podcast mới, CEO Coinbase, Brian Armstrong, đã “cà khịa” Binance Smart Chain:

“Có đến 50% các token trên sàn được kiểm soát bởi Binance, thậm chí Binance còn chứa trong tên của chính token đó”

Ông tiếp tục khẳng định rằng những blockchain như vậy là “khá nguy hiểm”. Và ông không muốn mọi người quá phụ thuộc vào nó.

Ông nói rằng Binance là blockchain bất khả tri, và đang cố gắng bổ sung hỗ trợ cho nhiều dự án nhất có thể miễn là chúng hợp pháp trong một khu vực pháp lý nhất định.

Amstrong cũng chỉ trích những bất lợi của nền tảng này:

“Thành thật mà nói, quy định là một điều tốt với Coinbase bởi vì chúng tôi là công ty lớn nhất. Chúng tôi có một bảng cân đối kế toán khổng lồ, chúng tôi có rất nhiều luật sư trong đội ngũ nhân viên…

Nhưng đối tượng bị ảnh hưởng là các startup tiền điện tử nhỏ hơn. Quy định sẽ kìm chân họ”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *