Theo đại diện liên bang, Aureo Ribeiro, Brazil sẽ chấp nhận Bitcoin làm tiền tệ cho các khoản thanh toán hợp pháp.

Dù bị ảnh hưởng nặng nề sau FUD của Trung Quốc, nhưng Bitcoin đã cố gắng phục hồi trong vài ngày gần đây, và đang trên đường được hợp pháp hóa tại quốc gia thứ hai sau El Salvado.

Thứ trưởng liên bang đã thông báo Brazil sẽ sớm chấp nhận Bitcoin. Người dân có thể sử dụng Bitcoin để mua nhà, mua ôtô và thậm chí mua đồ tại McDonald.

Ribeiro thông báo: Yêu cầu chấp nhận Bitcoin đã được thông qua vào ngày 29/09, đa số phiếu của ủy ban đều ủng hộ Bitcoin.

Hạ viện sẽ thảo luận về luật định này và đưa ra quyết định hành động tiếp theo trong vài ngày tới.

Một khi dự luật được thông qua, sẽ có rất nhiều quốc gia khác sao chép mô hình của Brazil, và tiền điện tử sẽ nở rộ hơn thế. 

Trong khi đó, chính quyền Biden hiện đang tìm cách áp dụng các quy định để ngăn chặn “sử dụng bất hợp pháp tiền điện tử”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *