Vào ngày 12/10, Binance công bố đã chi ra 1 tỷ đô để đầu tư quỹ phát triển Binance Smart Chain.

Mục đích nhằm phá vỡ nền tài chính truyền thống và nhanh chóng khuyến khích người dùng sử dụng các tài sản kỹ thuật số trong hệ sinh thái.

Quỹ này được chia ra thành 4 nhóm sáng kiến chính:

500 triệu đô dành cho phát triển các dự án đã có trên Binance Smart Chain: DApp, thực tế ảo và các dịch vụ tài chính dựa trên blockchain.

300 triệu tiếp theo được đầu tư vào chương trình ươm mầm và sáng tạo các developer để phát triển các dự án mới

100 triệu dành cho việc khuyến khích thanh khoản, và 100 triệu cuối cùng để phát triển đội ngũ và các dự án tiềm năng.

Ngày sau khi chương trình hỗ trợ được công bố, giá BNB – token gốc của Binance – đã nhảy vọt hơn 10%, tạo nên cây nến xanh dài trên biểu đồ 1h.

https://youtu.be/BW8iyW3chVg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *