Công dân ở El Salvador đang phản đối việc chấp thuận Bitcoin là một loại tài sản hợp pháp.

Người biểu tình tràn ra khắp đường phố với nhiều tấm băng-rôn “Nói không với Bitcoin”, “Nói không với rửa tiền” và “Tầng lớp lao động từ chối Bitcoin”

Theo Reuters, có đến hàng trăm người đã tham gia cuộc biểu tình tại thủ đô San Salvador.

Bên cạnh đó, Business Insider cũng khẳng định rằng các nhà vận chuyển tại Salvador sẽ không chấp nhận Bitcoin. Nếu bị ép buộc, họ sẽ trả khoản phụ phí 20% đối với các giao dịch Bitcoin để bù đắp biến động giá.

Tất cả những hoạt động này được nổ ra nhằm phải đối đạo luật áp dụng Bitcoin như một dạng đấu thầu hợp pháp, chính thức có hiệu lực vào ngày 7/9.

Vẫn chưa rõ liệu việc chấp nhận Bitcoin có được thực hiện bắt buộc hay không. Vì theo tổng thống Nayib Bukele: “Không ai phải chấp nhận Bitcoin nếu họ không muốn”.

Nhưng chính phủ đang khuyến khích mọi người chấp nhận bằng cách tặng miễn phí 30$ cho mỗi tổ chức áp dụng.

https://youtu.be/PI12NBXlzfs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *